Istnieje możliwość dzierżawy zbiornika do wody demineralizowanej. Koszt dzierżawy zbiornika do 14 dni wynosi 50 zł netto. Po tym terminie koszt dzierżawy wynosi 3 zł netto za dzień. Maksymalny okres dzierżawy wynosi 60 dni. Klient ponosi koszty zwrotu pustego zbiornika. Koszty są ustalane indywidualnie. Za dzierżawione zbiorniki pobieramy kaucję. Zwracane zbiorniki muszą pozostać czyste. Ewentualne koszty czyszczenia i regeneracji zbiornika zostaną rozliczone z kaucji.